Przemysł tworzyw sztucznych i gumowych

NAZWA PRODUKTU AKCJA
Sole barowo-kadmowe Zapytaj 
Sole wapniowo-cynkowe Zapytaj 
Dilaurynian dibutylocyny Zapytaj 
Fenylomocznik Zapytaj 
Difenylotiomocznik Zapytaj 
2-fenyloindol Zapytaj 
Melamina Zapytaj 
Benzotriazole Zapytaj 
HALS Zapytaj 
Hydrazony Zapytaj 
Stearynian wapnia Zapytaj 
Stearynian cynku Zapytaj 
Benzofuranon Zapytaj 
Magnezu węglan Zapytaj 
Tlenek magnezu Zapytaj 
Tlenek cynku Zapytaj 
Krzemionka Zapytaj 
Talk Zapytaj 
Dolomit Zapytaj 
Kaolin Zapytaj 
Mika Zapytaj 
Baryt Zapytaj 
Borany (uwodnione) Zapytaj 
Tetrabromobisfenol A (TBBPA) Zapytaj 
Boran baru Zapytaj 
Boran wapnia Zapytaj 
Boran cynku Zapytaj 
Pentabromofenol Zapytaj 
Fosforan trikrezylu Zapytaj 
Tritlenek antymonu Zapytaj 
Pentaboran amonu Zapytaj 
Wodorotlenek boru Zapytaj 
Heksabromocyklododekan Zapytaj 
Cynian cynku Zapytaj 
Hydroksycynian cynku Zapytaj 
Dibutyl chlorendate Zapytaj 
Dimethyl chlorendate Zapytaj 
Kwas chlorendykowy Zapytaj 
2,6-ditertbutylo-p-krezol (DBPC; BHT) Zapytaj 
Tioetery Zapytaj 
TNPP Zapytaj 
Witamina E (tocopherol acetate) Zapytaj 
Etoksylowane aminy alifatyczne Zapytaj 
Stearynian, laurynian gliceryny Zapytaj 
Ftalan benzylu - butylu Zapytaj 
Sebacynian dibutylu Zapytaj 
Ftalan dibutylu DBP Zapytaj 
Ftalan diizobutylu Zapytaj 
Ftalan diizodecylu Zapytaj 
Ftalan dietylu Zapytaj 
Ftalan dioktylu Zapytaj 
DEHP Zapytaj 
Inne ftalany Zapytaj 
Azelainiany Zapytaj 
Sebacyniany Zapytaj 
Fosforan dikrezolu Zapytaj 
Plastyfikatory używane w produkcji opakowań do żywności Zapytaj 
Kwas p-hydroxybenzoesowy i jego estry (Parabeny, Nipaginy) Zapytaj 
Propyl paraben Zapytaj 
Metyl paraben Zapytaj 
Etyl paraben Zapytaj 
Butyl paraben Zapytaj 
Bronopol - 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol Zapytaj 
Metyloizotiazolinon- 2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT) Zapytaj 
CIT- 5-Chloro-2-Metyl-4-Isotiazolin-3-on Zapytaj 
MIT/CIT w różnych stężeniach Zapytaj 
1,4- Phenylenodiamina (PPD) Zapytaj 
Acetamid Zapytaj 
Benzochinon Zapytaj 
Benzoesan benzylu Zapytaj 
Bisfenol A Zapytaj 
Bisfenol AF Zapytaj 
Bromoform Zapytaj 
Hydrochinon Zapytaj 
Hydroksylamina Zapytaj 
Nadtlenki organiczne - inicjatory polimryzacji Zapytaj 
Pigmenty organiczne, nieorganiczne, perłowe Zapytaj 
Rezorcyna Zapytaj 
Dwutlenek tytanu Zapytaj 
do góry