Przemysł farb i lakierów

NAZWA PRODUKTU AKCJA
Pochodne celulozy Zapytaj 
Methyl hydroksyetyl celuloza (MHEC) Zapytaj 
Hydroksypropyl metyl celuloza (HPMC) Zapytaj 
Karboksymetyl celuloza (CMC) Zapytaj 
Hydroksyetyl celuloza (HEC) Zapytaj 
Etyl celuloza (EC) Zapytaj 
Celuloza mikrokrystaliczna Zapytaj 
Magnezu węglan Zapytaj 
Węglan wapnia Zapytaj 
Tlenek magnezu Zapytaj 
Tlenek cynku Zapytaj 
Krzemionka Zapytaj 
Talk Zapytaj 
Dolomit Zapytaj 
Kaolin Zapytaj 
Mika Zapytaj 
Baryt/ siarczan baru Zapytaj 
Siarczan wapnia Zapytaj 
Guma ksantanowa Zapytaj 
Żywice winylowe, akrylowe, poliuretanowe, fenolowe, alkidowe, kopolimery chlorku winylu, octanu winylu Zapytaj 
Adypiniany Zapytaj 
DEHP Zapytaj 
Fosforanowe (TCP,TEP,TMP,TBP ) Zapytaj 
Ftalan benzylu - butylu Zapytaj 
Ftalan dibutylu DBP Zapytaj 
Ftalan dietylu Zapytaj 
Ftalan diizobutylu Zapytaj 
Ftalan diizodecylu Zapytaj 
Ftalan dioktylu Zapytaj 
Ftalanowe: Zapytaj 
Sebacynian dibutylu Zapytaj 
Sebacyniany Zapytaj 
2,6-ditertbutylo-p-krezol (DBPC; BHT) Zapytaj 
Aminy alifatyczne: di,tri-etyloamina, dimetyloamina i inne Zapytaj 
Butylowany hydroksytoluen (BHT) Zapytaj 
Difenylaminy, benzylaminy, aminy aromatyczne Zapytaj 
Di-tert-butylhydrochinon Zapytaj 
HALS Zapytaj 
Tioetery Zapytaj 
Bezwodnik chlorendykowy Zapytaj 
Boran baru Zapytaj 
Boran cynku Zapytaj 
Boran wapnia Zapytaj 
Borany (uwodnione) Zapytaj 
Cynian cynku Zapytaj 
Dibutyl chlorendate Zapytaj 
Dimethyl chlorendate Zapytaj 
Heksabromocyklododekan Zapytaj 
Hydroksycynian cynku Zapytaj 
Kwas chlorendykowy Zapytaj 
Melamina Zapytaj 
Pentaboran amonu Zapytaj 
Pentabromofenol Zapytaj 
Tetrabromobisfenol A (TBBPA) Zapytaj 
Tritlenek antymonu Zapytaj 
Wodorotlenek boru Zapytaj 
Kwas p-hydroxybenzoesowy i jego estry (Parabeny, Nipaginy) Zapytaj 
Propyl paraben Zapytaj 
Metyl paraben Zapytaj 
Etyl paraben Zapytaj 
Butyl paraben Zapytaj 
Bronopol - 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol Zapytaj 
Metyloizotiazolinon- 2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT) Zapytaj 
CIT- 5-Chloro-2-Metyl-4-Isotiazolin-3-on Zapytaj 
MIT/CIT w różnych stężeniach Zapytaj 
Olej tungowy Zapytaj 
Olej rycynowy Zapytaj 
Olej lniany Zapytaj 
2-fenyloindol Zapytaj 
Acetamid Zapytaj 
Benzochinon Zapytaj 
Benzoesan benzylu Zapytaj 
Benzoina Zapytaj 
Bezwodnik ftalowy Zapytaj 
Bezwodnik tetrahydroftalowy Zapytaj 
Bisfenol A Zapytaj 
Bisfenol AF Zapytaj 
Bromoform Zapytaj 
Dwutlenek tytanu Zapytaj 
Hydrochinon Zapytaj 
Hydroksylamina Zapytaj 
Kwas benzoesowy Zapytaj 
Lecytyny Zapytaj 
Metenamina, urotropina Zapytaj 
Pentaerytritol Zapytaj 
Pigmenty organiczne, nieorganiczne, perłowe Zapytaj 
Rezorcyna Zapytaj 
Stearynian cynku Zapytaj 
Stearynian wapnia Zapytaj 
do góry