Biocydy, konserwanty

NAZWA PRODUKTU AKCJA
Kwas p-hydroxybenzoesowy i jego estry (Parabeny, Nipaginy) Zapytaj 
Propyl paraben Zapytaj 
Metyl paraben Zapytaj 
Etyl paraben Zapytaj 
Butyl paraben Zapytaj 
Bronopol - 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol Zapytaj 
Metyloizotiazolinon- 2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT) Zapytaj 
CIT- 5-Chloro-2-Metyl-4-Isotiazolin-3-on Zapytaj 
MIT/CIT w różnych stężeniach Zapytaj 
do góry